page_banner

Kultura

Kultura e Ndërmarrjes

I. Objektivi

Duke kërkuar përsosmëri në fuqinë e inovacionit dhe duke u shërbyer klientëve me pajisje kriogjenike të teknologjisë së përparuar.

III.Koncepti i Operacionit

Duke kërkuar cilësi supreme, teknologji të avancuar, shërbim të sinqertë dhe zhvillim inovativ

II.Shpirti

Integriteti është baza e mbijetesës dhe parimi bazë i sjelljes dhe veprimit;
Uniteti është burimi i fuqisë dhe forca lëvizëse e zhvillimit;
Inovacioni është themeli i zhvillimit dhe garantimi i konkurrencës bazë;
Përkushtimi është mishërimi i përgjegjësisë dhe kërkesa e zhvillimit të punonjësve dhe ndërmarrjeve.

IV.Koncepti i Menaxhimit

Efikasiteti dhe efektiviteti është thelbi, institucioni është garancia dhe kultura e ndërmarrjes Shengjie e unitetit të fuqishëm është forca lëvizëse për zhvillimin e qëndrueshëm të ndërmarrjes.

V. Pamje e talentit

Punonjësit janë aktivi jo-material më i vlefshëm për një ndërmarrje;puna i kultivon, performanca i teston, zhvillimi i tërheq dhe kultura e sipërmarrjes i bashkon.

VI.Perspektiva mbi Zhvillimin

Një zhvillim i balancuar i teknologjisë dhe tregut është garancia për zhvillimin e qëndrueshëm të ndërmarrjes.